Pirkimo ir grąžinimo sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši elektroninės sutarties forma yra sudaroma tarp UAB „SINECO“ (toliau – Pardavėjas) ir asmens, perkančio elektroninėje parduotuvėje www.yarrah.lt (toliau – Pirkėjas), taikant bendruosius LR galiojančius daiktų pardavimo reikalavimus.
  2. Sutartis įsigalioja nuo momento kai pirkėjas turėdamas prekių krepšelyje bent vieną prekę patvirtina savo pirkimą, paspausdamas mygtuką „Pirkti“.
 2. Pirkėjo teisės
  1. Įsigyti tinkamos kokybės, saugių prekių;
  2. Gauti teisingą ir išsamią informaciją apie prekes bei savo teisių įgyvendinimo ar gynimo tvarką;
  3. Nekokybišką prekę, grąžinti arba reikalauti pakeisti kokybiška.
 3. Pirkėjo įsipareigojimai
  1. Priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti nurodyta suma.
  2. Sumokėti pristatymo ir banko paslaugų mokesčius.
  3. Užtikrinti kad pirkėjo duomenys įvesti pardavėjo internetinėje svetainėje yra ir ateityje išliks teisingi.
  4. Jei prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 12 Lt baudą.
 4. Pardavėjo teisės
  1. Naudotis pirkėjo kontaktiniais duomenimis, kad susisiekti su juo tikslams, susijusiems su užsakytų prekių pristatymu ar aptarnavimu.
  2. Aptikus įtartiną pirkėjo veiklą, apriboti arba nutraukti pirkėjo teises pirkti elektroninėje parduotuvėje.
  3. Apmokant sukčiaujant, prekes nepristatyti ir pranešti teisėsaugai.
 5. Pardavėjo įsipareigojimai
  1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  2. Pristatyti pirkėjo užsakytas prekes, pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
  3. Nurodyti kiekvienos prekės ar vienos prekių rūšies pardavimo kainą ir tos prekės standartinio vieneto kainą.
  4. Pateikti vartotojui išsamią ir teisingą informaciją.
  5. Informuoti pirkėją jei pirkėjo užsakytos prekės neįmanoma pristatyti greičiau nei per tris paras nuo užsakymo.
 6. Prekių pristatymas
  1.  Prekių pristatymas trunka ne ilgiau kaip tris darbo dienas po apmokėjimo patvirtinimo. Nesant galimybei per šį terminą pristatyti prekes jos gali būti pristatytos per sutartą su pirkėju, ilgesnį terminą.
  2. Prekių pristatymo metu pirkėjas privalo kartu su pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
  3. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota.
  4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, pirkėjas privalo tai atžymėti Važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius Važtaraštį be pastabų, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga.
 7. Prekes turite teisę grąžinti arba pakeisti kitomis, jei:
  1. Grąžinama arba keičiama maisto pakuotė nebuvo Jūsų pradaryta.
  2. Jūsų netenkina gautos maisto pakuotės galiojimo laikas.
  3. Jūsų gauta maisto pakuotė transportavimo metu yra netekusi prekinės išvaizdos, pažeista.

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
 5. Informacijos panaudojimas
  1. Pardavėjas naudoja pirkėjų asmeninius duomenis tik pardavimo operacijos sklandumui užtikrinti
  2. Pardavėjas nenaudoja pirkėjų asmeninės informacijos reklaminiams ar kitiems su pirkimu – pardavimu nesusijusiems tikslams
  3. Pardavėjas neperduoda pirkėjo asmeninius duomenis tretiesiems asmenis išskyrus atvejus numatytus LR įstatymais.
  4. Duomenys yra saugomi dviejų metų laikotarpyje nuo paskutinio pirkėjo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės.
 6. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.