Žuvis

Yarrah kompanija turi tvirtus nuostatus apie ekologišką žuvį, ir jei jos yra veisiamos nenatūraliai, jos neatitinka aukštųjų standartų. Atlikus nuodugnius tyrimus, štai kas buvo sužinota:

1) 3 kilogramai gyvo pašaro yra reikalingi išveisti vienam kilogramui ekologiškos žuvies, kas reiškia, jog daug žuvies turi buti sunaikinama tam, kad ekologiška būtų veisiama. Be abejo, tai neatitinka kompanijos nuostatoms, susijusioms su gyvūnų gerove.

2) Ekologiška žuvis fermose yra šeriama, natūraliai pagaunama žuvimi, tad kodėl gi nepanaudojus šios gaudomos žuvies tiesioginei pridukcijai?

3) Tokia ekologiška žuvis yra laikoma nelaisvėje, o natūraliai pagaunama plaukioja atviruose vandenyse.

MSC

Daugiau informacijos galite rasti internetiniame puslapyje www.msc.org.